Jak vystoupit ze Systému

{ Kdybyste si někdo dopisoval s nějakým vyšinutým úředníkem a potřeboval pádnou argumentaci. 🙂 Příklady totální zkorumpovanosti a nedůvěryhodnosti Systému – bezduchého systému světských pseudo zákonů a předpisů. }

Podle Listiny základních práv a svobod (jakožto součásti ústavního pořádku ČR) a dalších dokumentů jako např. Všebecné deklarace lidských práv, Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod či Listiny základních práv Evropské unie máme ze zákona zaručenou svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.

Pokládám se za věčnou duchovní bytost, jejíž podstatou je DUŠE, což lze mj. i logicky a vědecky potvrdit, viz například text SMLOUVA S ĎÁBLEM, který obsahuje řadu důkazů.

V dnešním světě se stal velmi frekventovaným pojem právnická osoba. Například stát jakožto instituce je právnickou osobou. Právnická osoba je však čistě fiktivní entitou, nejedná se o skutečnou, živou osobu. Jinými slovy: právnická osoba nemá duši.

Televize vymývá mozek.

V případě našeho státu (České republiky) to je dobře vidět na tomto příkladu:

„Od 1. ledna 2014 nebudou už zákony pohlížet na živé zvíře jako na věc.“ – viz článek Nový občanský zákoník: Zvíře není věc (ze 7. 7. 2013).

Opravdu pouze bezduchá entita může po tak dlouhou dobu uvažovat o zvířatech jako o věcech – a takovéto zákonodárce má někdo respektovat? Naopak je povinností každého slušného a čestného člověka se takovýmto zákonodárcům velikým obloukem vyhnout.

Skutečnou „vládou“ jsme MY!

Jakýkoliv zákon vydaný tzv. právnickou osobou prohlašuji z mého hlediska za neplatný. Mám plné právo řídit se svým svědomím, viz toto:

JEDINOU a zároveň svatou povinností člověka a kterékoliv tzv. organizace či instituce, státu nevyjímaje, je smýšlet a konat v zájmu nejvyššího dobra všech!

Jakoukoliv smlouvu uzavřenou s tzv. právnickou osobou prohlašuji z mého hlediska za neplatnou. Právnická osoba existuje pouze fiktivně a tudíž je pouze fiktivní i daná smlouva. Kromě toho – na což mám ze zákona právo – pokládám se za duchovní bytost a klikyhák na kusu papíru (evt. elektronický podpis) nemůže být v žádném případě mou signaturou. Jediným mým pravým a skutečným podpisem je můj specifický energetický (vibrační) otisk.

{ Proč tzv. světské zákony či tzv. smlouvy nefungují a dělají lidem ze života peklo, je jasné. Ve skutečnosti je totiž naprosto vše ZADARMO – vše má hodnotu BOŽÍHO STVOŘENÍ – a jediným zákonem je zákon SRDCE. Jakmile se mysl neřídí srdcem, vytváří jen bezduchý, prázdný labyrint a tak to také v budovách úřadů vypadá. Bohužel i v srdcích mnoha jedinců. }

*

Konkrétní příklady:

 • Povinné pojištění je protiústavní – např. spořit peníze a léčit se může každý sám. (Vyžadovat poplatek za poskytnutí zdravotní péče bude nepochybně rovněž protiústavní.)
 • Povinné odvádění daní je protiústavní – nikdo neví, jakým způsobem tzv. stát s penězi naloží; naprosto se to neslučuje s mým svědomím.
 • Povinné očkování je protiústavní – existují stovky případů, ve kterých se ukázalo, že vakcinace až na výjimky přináší nesrovnatelně více škody než užitku. A aby bylo něčí povinností nechat do sebe vrazit injekci, o které nikdo pořádně neví, co obsahuje, to je něco podobně choromyslného jako fakt, že až od roku 2014 nebudou v našem státě, z právního hlediska, pokládána zvířata za věci .
 • Mohou si banky nárokovat úrok za půjčení peněz? Samozřejmě pokud vám půjčí KONKRÉTNÍ peníze, tak ano. Živých, hmatatelných peněz (bankovek a mincí) je však v současnosti v oběhu pravděpodobně mnohem méně než půl procenta celkového objemu, takže jediné co vám banka půjčí – je ILUZE (je vidět, že Systém fikce doslova miluje). A za tuto iluzi (banka žádné peníze nevytvořila ani žádné nemá, jsou to jen mrtvá čísla v počítačovém systému) po vás ještě chtějí úroky… Toto už není pouze protiústavní, je to hned několik přestupků a trestných činů dohromady (podvod, krádež, křivá výpověď, urážka na cti).

Trestným činem je i omezování osobní svobody, což se týká všech výše uvedených příkladů.

 

Systémy…

 

Totální nedůvěryhodnost Systému:

„FED nechá vytisknout peníze (protiústavně – mělo by to dělat ministerstvo financí), pak je půjčí vládě, naúčtuje si úroky a vláda zdaní občany, aby to zaplatili.“ Větší blbce ze sebe snad nelze udělat. Mimochodem jen za posledních deset let „jim“ (tedy Federálnímu rezervnímu systému – FEDu – americké centrální bance) zaplatila ČNB – centrální banka ČR – 250 miliard z vašich peněz…“ – viz Když moc lásky překoná lásku k moci, svět pozná mír

Něco z Facebooku:

Osho: Lao c dosáhl veliké slávy a moudrosti. Byl bezpochyby jedním z nejmoudřejších lidí, jací kdy žili. Čínský císař ho velmi pokorně požádal, aby se stal předsedou nejvyššího soudu, protože nikdo by nedokázal řídit zemi lépe než on. Lao-c se ho snažil přesvědčit, že není tím pravým člověkem, ale císař trval na svém. Lao-c pravil:“Jestliže mě neposlechneš.. stačí jediný den u soudu a poznáš, že nejsem tím pravým člověkem, poněvadž systém je špatný. Ze skromnosti jsem ti neříkal pravdu. Buď mohu existovat já, nebo tvůj zákon, řád a společnost. Zkusme to tedy.“
První den k soudu přivedli zloděje, který ukradl téměř polovinu majetku nejbohatšímu muži v hlavním městě. Lao-c si celý případ vyposlechl a prohlásil, že jak zloděj, tak boháč mají jít na půl roku do vězení.
Boháč pravil:“co to povídáš? Okraden a oloupen jsem byl já – co je to za spravedlnost, poslat mě do vězení na stejnou dobu jako toho lupiče?“
Lao-c odvětil:“k tomu zloději jsem zajisté nespravedlivý. Ty bys měl jít sedět na delší dobu, neboť sis pro sebe nahrabal obrovské bohatství a mnoho lidí jsi připravil o peníze. K čemu ti jsou? Tvoje chamtivost vede ke zrodu těchto zlodějů. Zodpovědnost za to leží na tvých bedrech. Ty jsi spáchal zločin jako první.“
Logika mistra Lao-c je naprosto jasná. Jestliže bude existovat veliké množství chudých lidí a jen několik bohatých, není možné, abyste zloděje zastavili, abyste jim zabránili krást. Jediným východiskem je společnost, v níž budou všichni vlastnit dostatek k tomu, aby uspokojili své potřeby a v níž nebude hromadit jen z ryzí chamtivosti.
Boháč řekl: „Než mě pošleš do vězení, chci mluvit s císařem, jelikož takovýto rozsudek je v rozporu s ústavou a se zákony naší země.“
Lao-c odpověděl:“za to já nemůžu. Je to chyba ústavy a zákonů. Běž a promluv si s císařem.“
boháč pravil císaři: „ poslouchej, tento muž by měl být okamžitě zbaven své funkce. Je nebezpečný. Dnes jdu do vězení já, zítra půjdeš ty. Pokud se chceš zachránit, tento muž musí být odvolán. Je nesmírně nebezpečný a velmi racionální. To, co říká, je pravda, chápu jeho argumenty. To však nemění nic na tom, že se stane naší zkázou!“
Cisař tomu dokonale porozuměl. „Je-li tento boháč zločinec, pak já jsem největší zločinec v zemi. Lao-c se nebude rozpakovat a nechá mě zavřít.“
Po té, co byl Lao-c uvolněn ze své funkce, prohlásil: „Sanžil jsem se ti to říct již předtím, zbytečně plýtváš mým časem. Přesvědčoval jsem tě , že nejsem tím pravým člověkem. Je prostě fakt, že tvoje společnost, zákony ani ústava nejsou správné. Na to, abys mohl řídit tento špatný systém, potřebuješ špatné lidi.“

 

Aktualizace:

 

One Response to Jak vystoupit ze Systému

 1. Abyste byli v obraze.
  * Analytik o aféře Nagyová: Byl to americký puč, Zeman ho překazil. A pozor, Kalousku… http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Analytik-o-afere-Nagyova-Byl-to-americky-puc-Zeman-ho-prekazil-A-pozor-Kalousku-280803
  * Takto bychom zřejmě dopadli, kdyby se Schwarzenberg stal prezidentem
  ČR, neboť světová politika je tvořena a ovládána z pozascvény. http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/takto-bychom-dopadli-kdyby-se-schwarzenberger-stal-prezidentem-cr
  * Šok, děs, hrůza. Schwarzenberg podporuje satanistické „umění“ plné krve, násilí a blasfémie. http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/2575-sok-des-hruza-schwarzenberg-podporuje-satanisticke-umeni-plne-krve-nasili-a-blasfemie.aspx
  * Šokující rozhovor! Schwarzenberg,Bilderberg,Ilumináti,nový světový řád (Czech) http://www.youtube.com/watch?v=6JAZ1fqw8pw
  * Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné, jako ty Havlovy http://opona2009.zacit.cz/galerie-elity-naroda/schwarzenbergovy-res.html
  * Chtěl Václav Havel nastolit v naší zemi fašismus? (to, že podporoval
  tzv. „humanitární“ bombardování nasvědčuje tomu že no) Je Evropská unie
  fašistická? Připravuje se totalita, jaká zde ještě nebyla? http://www.protiproud.cz/svet/politika/komentare/396-chtel-vaclav-havel-nastolit-v-nasi-zemi-fasismus-je-evropska-unie-fasisticka-pripravuje-se-totalita-jaka-zde-jeste-nebyla.htm
  * Jak Česko nalétlo politikům aneb 11 nepravd o EU http://skutecnosti.cz/jak-cesko-naletlo-politikum-aneb-11-nepravd-o-eu/
  * Zrada EU a Benešovy dekrety v ohrožení. http://machpetrmach.blog.idnes.cz/c/352020/Zrada-EU-a-Benesovy-dekrety-v-ohrozeni.html
  * Bývalá reportérka CNN: Dostala jsem příkazy, abych manipulovala
  zpravodajství. Záměrem je např. vytvářet propagandu proti Sírii a Íránu,
  aby nasbíraly dostatečnou podporu veřejného mínění pro vojenskou invazi
  proti Sírii a Íránu. Více zde: http://www.vlastnihlavou.cz/byvala-reporteka-cnn-dostala-jsem-prikazy-abych-manipulovala-zpravodajstvi/
  * Oči otevírající video s názvem: Hlad, GMO a očkovanie ako nástroje na
  kontrolu populácie (Truthseeker – Eugenics Now sk titulky) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AildsvDee9c
  * Důvody, proč současný ekonomický systém likviduje nejen jednotlivce a
  celé státy, ale i celou planetu a její bohatství a je odsouzen k
  brzkému totálnímu celosvětovému kolapsu. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/duvody-proc-soucasny-ekonomicky-system-likviduje-nejen-jednotlivc
  * Proč je třeba svrhnou zkorumpované světovládce a jejich světovlády?
  Protože v jejich plánu je eliminace nejméně 90% lidské populace. Tajná
  společenství – Současnost https://www.youtube.com/watch?v=3Lf-fJbhYA8
  * Bilderberg 2013 – They think they rule us / Myslí si, že nám vládnou (CZ) http://www.youtube.com/watch?v=5YeyAaYp7Tw
  * Úzce související video s názvem: Trailer: Jsme pokusná zvířata? (české titulky). http://www.youtube.com/watch?v=6tqrs0wTCNU
  * Hierarchie darmožroutů, sahající přes různé šéfy až do vysoké
  politiky. Chcete je nadále živit, nebo se jich chcete již nadobro
  zbavit? Pokud se jich chcete nadobro zbavit, tak pouhými hospodskými
  keci toho nedocílíte! Video s SK titulky s názvem: Ako funguje vláda
  (Government explained) http://www.youtube.com/watch?v=M2wwMVfL6eE&feature=player_embedded
  Nevěřte politikům a aristokratické elitě, je to jeden darebák větší než
  druhý! Potřebujeme na slova vzaté skutečné odborníky, kteří myslí na
  dobro všech a ne politiku a zkorumpované politiky, kteří myslí především
  na svou vlastní kapsu.
  * Politici rozkradli naprosto všechno
  pronesl František Čech na videu s názvem: František Čech o poměrech v
  politice. Jakým způsobem to dělali je uvedeno zde: http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=nT1631rL_Qk&NR=1
  * Státní dluh v roce 1989 byl NULOVÝ!!! Důchodová reforma: tunelování v Česku pokračuje https://www.youtube.com/watch?v=Au3IV05I9MA&feature=player_embedded
  * Nesmíme pustit politiky ze řetězu. Ať tam bude kdokoli, musí být pod
  občanskou kontrolou, skládat účty, být odvolatelný, říká známý lékař.
  Celý článek s názvem: Jan Hnízdil: Političtí psychopati nás vedou ke
  zkáze, možná i k válce http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jan-hnizdil-politicti-psychopati-nas-vedou-ke-zkaze-mozna-i-k-val
  * Podpořte svým podpisem žalobce Ištvana který spolu s plk. Šlachtou
  začal boj proti mafiánům kteří rozkradli ČR a likvidují její obyvatele. http://www.petice24.com/podpote_p_itvana_v_boji_s_politickou_mafii#form
  * Nejde o žádnou politickou krizi, ale o snahu udržet si koryta!!!
  Exposlance pustil z vazby tým soudců, který vznikl den po zatčení. http://www.novinky.cz/domaci/308182-exposlance-pustil-z-vazby-tym-soudcu-ktery-vznikl-den-po-zatceni.html
  * Nečas a spol.: likvidační útok na policii a žalobce http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=785518
  * Podvody Miroslava Kalouska, ministra financí – to je tedy síla! http://www.czechfreepress.cz/kauzy/podvody-miroslava-kalouska-ministra-financi-to-je-tedy-sila.html
  * ŠÍLENÁ PRAVDA – je nejvyšší čas na radikální změny! (obdrženo mailem) http://inner-light.ning.com/forum/topics/silena-pravda-je-nejvyssi-cas-na-radikalni-zmeny-obdrzeno-mailem
  * Bleskově zkopírovat než to smažou !!! Ferenc a Lorenc http://www.youtube.com/watch?v=S_SA0aB7w7A&feature=player_embedded#at=43
  * Úzce související článek s názvem: Privatizace , krimi série a tragedie o 4 dílech , nechybí ani vraždy: http://nr1a.com/privatizace.htm
  * Stále se necháváte ohlupovat vládnoucí elitou, tedy i politiky, kteří z vás dělají totální tupce? http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/6370783:BlogPost:125299
  * Prohnilost a zkorumpovanost systému vysvětluje video s SK titulky s názvem: Kríza neexistuje! http://www.youtube.com/watch?v=tgl44avhRdU
  * David Icke, okupace Wall Street a potřeba všech států, vytisknout si své bezparazitní peníze. http://www.youtube.com/watch?v=hIOwRysjaUk
  * Další zloduši kteří jsou pijavicí pozemské společnosti a nejen to.
  Úzce související článek: Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze
  (nepodporujte je již nijak a ničím) http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/cirkevne-bohatstvo-su-krvave-peniaze-nepodporujte-je-jiz
  * Poslední naděje? Církevní restituce mohou být zneplatněny http://www.domaci.eurozpravy.cz/politika/74009-posledni-nadeje-cirkevni-restituce-mohou-byt-zneplatneny/
  * Proč nám vládnou „svině“? http://www.zeruhmyz.blog.cz/1306/proc-nam-vladnou-svine
  * Úsvit přímé demokracie http://www.hnutiusvit.cz/
  * Formuje se nová politická strana. Očekává až milion členů a cílí na exekutory http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Formuje-se-nova-politicka-strana-Ocekava-az-milion-clenu-a-cili-na-exekutory-274756
  * Kde se/lže stát, tam promluví ulice: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/kde-se-lze-stat-tam-promlouvaji-ulice
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4393348211392&set=o a.129046273969458&type=1&theater
  * Systém, kterým jsme ovládáni a zotročováni, se zhroutí tím rychleji, čím méně ho budeme podporovat a živit. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/system-kterym-jsme-ovladani-a-zotrocovani-se-zhrouti-tim-rychleji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *